Cookies- & Privacyverklaring

Sigma Personal Training & Coaching (hierna: “Sigma-PT”, “sigma-pt.nl” of “wij”), gevestigd aan de Raadhuislaan 34d, 3235AP te Rockanje, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Hoe wij dat doen, lichten we toe in deze privacyverklaring. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via nic@sigma-pt.nl.

 

Sigma-PT handelt in overeenstemming met de Europese privacyregels: De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Welke gegevens we verzamelen en waarvoor wie die gebruiken leest u hieronder.

 

Accountgegevens

U maakt gebruik van onze diensten door een eenmalige dienst of pakketten van diensten af te nemen. Om de diensten van sigma-pt.nl te gebruiken moet u een account aanmaken. U bent verplicht om bij het aanmaken van een account een wachtwoord en e-mailadres op te geven. Deze hebben we nodig om u te identificeren tijdens het inloggen en voor het versturen van mails naar en vanuit jou. We sturen je bijvoorbeeld een e-mail als er een nieuwe afspraak is ingeboekt of een nieuw trainingsschema voor u klaarstaat, mits u uzelf hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich hier te allen tijden voor afmelden door te mailen naar nic@sigma-pt.nl.

Nadat u een account heeft aangemaakt, kunt u uw profiel aanvullen. U verstrekt bijvoorbeeld uw voor- en achternaam als u uw persoonlijke gegevens op de factuur wilt ontvangen.

Welke persoonsgegevens die Sigma-PT verwerkt

Om onze diensten te kunnen leveren verwerken wij uw persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Voor de levering van een dienst aan huis hebben we bijvoorbeeld uw adres nodig. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de dienst of product dat u afneemt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer

 • Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld aanvullende informatie in het profiel dat u op onze website aanmaakt of informatie die u aan ons verstuurd in correspondentie of telefonisch

 

Waarom Sigma-PT deze persoonsgegevens verwerkt

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betalingen van een dienst of product te kunnen afhandelen

 • Om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u heeft afgenomen of om u op de hoogte te brengen van nieuwe diensten en/of aanbiedingen

 • Om de diensten te leveren die u heeft afgenomen

 • Om u te kunnen informeren over eventuele wijzigingen van diensten of producten die u eerder heeft afgenomen

 • Om de nieuwsbrieven of mailings te kunnen verzenden waar u zich voor heeft aangemeld

 • Om een account voor u aan te maken nadat u zichzelf heeft geregistreerd

 • Om te voldoen aan de wettelijke verwerking van persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

 

Hoe Sigma-PT deze persoonsgegevens verwerkt

Onze website wordt gehost door het Wix.com platform. Wix.com biedt ons een online platform om onze diensten aan u te verkopen. Uw data wordt mogelijk opgeslagen in Wix.com’s dataopslag, databases en algemene Wix.com applicaties. Uw data staat bij hen op beveiligde servers met een firewall. Ook zorgt Wix.com ervoor dat uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) worden verstuurd. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. Verder zorgen wij voor uw veiligheid door al onze servers en apparaten van onze medewerkers uit te rusten met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Alle betalingen worden via Wix.com worden geregeld. Hiermee voldoet ons bedrijf aan de PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standards), waar ieder bedrijf dat kaartbetalingen accepteert aan met voldoen om veilige transacties te kunnen garanderen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. U dient minimaal 18 jaar oud te zijn om gebruik te maken van de website en zijn diensten. Bij het aanmaken van een account ga je akkoord met de algemene voorwaarden, waarin je verklaart minimaal 18 jaar te zijn.

Hoe lang Sigma-PT persoonsgegevens bewaart

 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met nic@sigma-pt.nl. Als je ervoor kiest om je account op te heffen, dan worden deze gegevens direct verwijderd in ons actieve systemen nadat uw aanvraag tot verwijdering is verwerkt. Facturen moeten wij wettelijk daarentegen 7 (zeven) jaar bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens door Sigma-PT met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Sigma-PT zal jouw gegevens bovendien nooit aan andere bedrijven verkopen om je aanbiedingen te doen die niet over Sigma-PT gaan. Voor het bereiken van nieuwe leden, maken wij gebruik van de (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Dat betekent niet dat we je gegevens verkopen, maar wel dat we gegevens verstrekken zodat deze partijen weten wie ze wel of niet moeten benaderen voor marketingacties van ons.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sigma-PT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nic@sigma-pt.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies die SIGMA-PT GEBRUIKT

Wij gebruiken cookies. De hostingdienst Wix.com verzamelt cookies voor onder andere:

 • Om de website naar behoren te laten werken en te optimaliseren

 • Om uw voorkeursinstellingen te onthouden en u als lid te kunnen registeren en identificeren

 • Om de functionaliteiten en het gebruik van het platform te kunnen analyseren

 • Om het platform veilig te houden

 

Ook worden er marketing-cookies gebruikt die uw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld Instagram en Facebook vallen onder deze laatste categorie. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-U Privacy Shield. Wij gebruiken buttons van de sociale media kanalen: Facebook en Instagram. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich ook afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen. Ook kunt u informatie die eerder is opgeslagen in de browser verwijderen. Mogelijk kunnen dan niet alle functionaliteiten van sigma-pt.nl optimaal werken en kan sommige content niet meer getoond worden.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

 

Eventuele wijzigingen of uitbreidingen van het privacy- en cookiebeleid zijn mogelijk. Raadpleeg dan ook regelmatig deze pagina om te kijken of eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd. Als de wijziging zeer ingrijpend is dan zullen wij u, alvorens de wijziging door te voeren, hiervan op de hoogte stellen en, waar nodig, aparte toestemming voor vragen.

 

Versie 1.0 (16 november 2020)

 

Vragen

Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacy beleid dan kunt u deze mailen naar nic@sigma-pt.nl.